De donut

De arrestatie van Mladic herinnert ons aan een gedeelde geschiedenis in het hart van Europa. De Amerikaanse tekenaar en journalist Joe Sacco heeft dat pijnlijk helder vastgelegd in het boek Moslimenclave Gorazde, dat binnenkort in Nederlandse vertaling uitkomt. In onze voorpublicatie rekent Mladic bloedig af met de illusie van een ‘safe haven’ onder ogen van de machteloze Nederlandse blauwhelmen (p. 42).

Er worden dezer dagen weer vele woorden gewijd aan de massamoorden van destijds. De triomf van zijn aanhouding en uitlevering aan Den Haag kan het ongemak niet wegnemen. Sterker, het proces betekent de komende jaren een nieuwe ronde in het ophalen van deze geschiedenis.

Bosnië was het probleem van Europa, dat echter niet bij machte bleek het te beslechten. Misschien niet zo verwonderlijk omdat Europa, in de woorden van Joep Leerssen, niet meer is dan ‘een donut’. Het gat in het midden is het gat van de verscheurde naoorlogse geschiedenis, met vrijheid en voorspoed aan de...