Nu wel

In de berichtgeving over het GroenLinks-Kamerlid Mariko Peters – zij had als diplomate advies gegeven over een subsidieaanvraag van de getrouwde man op wie zij verliefd was – dook ook de naam van Vrij Nederland op. Ons weekblad had zich al in 2007 over de zaak gebogen maar, net als De Telegraaf, besloten niet te publiceren. Harm Ede Botje, die destijds in Afghanistan een bedrogen echtgenote van de man tegen het lijf liep, schrijft over de zaak en onze beweegredenen om het toen niet te doen (p.10).

Maar waarom nu wel? De zaak ligt op straat. Er was voor andere media een nieuwe reden: het Kamerlid zou medeplichtig zijn aan ontvoering. Omdat dat toch wat vergezocht bleek, zetten zij alsnog de tanden in de subsidieaanvraag.

Peters en haar partner traden naar buiten en bevestigden de inhoud van privémails en brieven. Voor zover publiciteit schade kan aanrichten die niet in verhouding staat tot het publieke belang van de zaak, was dat al ruimschoots gebeurd.

Toch kan de lezer,...