Kunstgeld

Over het grote geld, van Griekenland tot Finland, spreekt deze week Onno Ruding harde woorden aan het adres van het kabinet: tegenstrijdig en inconsequent (p. 8). Over het kleine geld spreekt theatermaakster Dette Glashouwer (p. 64). Na het schrappen van de subsidie voor haar gezelschap, ging zij in haar eentje op zoek naar geld. Zij maakte er een voorstelling van. Waar de echte economie gebaseerd lijkt op schuld, zocht zij naar een model waarin waarde nog betekenis heeft. Zij leerde sponsoren aantrekken, giften bij elkaar sprokkelen, ruilhandel drijven, aandelen verkopen. Het levert haar nog niet genoeg op voor een zelfstandig bestaan (een verregende Parade hielp ook niet) maar ze voelt zich gelukkiger dan toen ze gesubsidieerd op de planken stond.

Bij de opening van het nieuwe culturele seizoen moet dit staatssecretaris Halbe Zijlstra als hardrock in de oren klinken. Het gaat hem immers om een omslag: minder afhankelijk van de overheid, meer op zoek naar publiek en...