Chinese herfst

De tocht van Nederlandse schrijvers naar de boekenbeurs in Beijing is niet onopgemerkt gebleven. Kort na aankomst werden zij door media achtervolgd met de vraag of zij gehoor zouden geven aan de uitnodiging van Amnesty International een speldje te dragen waarop steun aan de gevangen activist Liu Xiaobo wordt betuigd. Driewerf neen, luidde het collectieve antwoord. De schrijvers, die met staatssecretaris Halbe Zijlstra en andere pleitbezorgers van het boek naar het land van onbegrensde mogelijkheden waren gereisd, voelden niets voor het symbolische protest. Zij lieten zich niet door anderen de opgeheven vinger aanmeten. Stephan Sanders constateerde vorige week in VN dat het duidelijk is dat er ‘een nieuwe generatie intellectuelen aan het woord is, die de gangbare politici met gemak voorbij streeft als het gaat om pragmatisme en Realpolitik’.

Het debat woedde na terugkeer voort op opiniepagina’s en in praatprogramma’s. Ook Ramsey Nasr verdedigde zijn stille tocht naar...