De beste

Op zoek naar nieuwe vormen om mensen die de moeite waard zijn voor het voetlicht te brengen, grijpen we terug op een oude vorm. In de jaren negentig publiceerde Vrij Nederland een reeks artikelen onder de titel ‘De beste in zijn vak’. Het idee is eenvoudig: vraag een aantal uitblinkers in een vak naar de collega die in hun ogen de beste is. Elk verzoek van de redactie ging natuurlijk gepaard met de verzekering dat de betrokkene zelf hors concours is. Daardoor hoefde niemand zich af te vragen of hij niet eigenlijk zelf de beste is.

In de eerste aflevering (december 1994) kozen politici voor Frits Bolkestein. In de laatste was het architect Aldo van Eyck. Daar gingen schilders, economen, koks, cabaretiers, rozenveredelaars en andere beroepsgroepen aan vooraf. De uitverkorene kreeg zelf de ruimte om, in de woorden van de redactie, ‘die positie te versterken – of te relativeren’. Het was een mooie reeks. Sommige deelnemers weigerden zich destijds ook te onderwerpen aan de...