01-08-2009
Door Frits van Exter

Je kunt je ook afvragen wat een beetje hoofdredacteur kost. Als de minister, op advies van de commissie Brinkman, besluit de pers financieel te steunen, dan heeft een volksvertegenwoordiger toch het volste recht dat te weten. Dan gaan de minister en zijn vriendjes natuurlijk weer politiek correct zeveren over het onschatbare belang van een pluriforme pers in een democratie, waakhondfunctie en dergelijke. Terwijl er in werkelijkheid natuurlijk helemaal geen pluriforme pers bestaat (en die democratie natuurlijk ook maar schijn is). Het zijn schoothondjes, die met kwispelende staart bedelen om brokjes.

In een land waar De Tele­graaf voor rechts moet doorgaan, zijn er alleen maar linkse blaadjes die gerund worden door de maatjes van de minister. Het zegt toch genoeg dat Plas­terk columnist van de Volks­krant was en nog steeds vaste gast is van het Ge­noot­schap van Hoofd­redac­teu­ren of hoe die kliek ook heten mag. Die gasten hebben zich niet...