16-05-2009
Door Frits van Exter

De opening van ons digitale laboratorium, waarin wij met geïnteresseerden de toekomst van Vrij Nederland willen uitdokteren, heeft bij een enkeling de vraag opgeroepen of wij inmiddels zozeer aan onszelf twijfelen dat we in arren moede maar te rade gaan bij de buitenwereld. Het antwoord moet genuanceerd zijn: ja en nee. Ja, want VN is vermoedelijk niet veel zekerder of onzekerder van zijn zaak dan pakweg Newsweek of de Provinciale Zeeuwse Courant. Een nieuw informatietijdperk vereist behoorlijk ‘omdenken’. Hoe urgent dat is, moge bijvoorbeeld blijken uit het feit dat journalistieke giganten als The New York Times wankelen.

En ja, want als er in die zoektocht inmiddels íets duidelijk is geworden, is het de verschuiving in de verhoudingen tussen journalist en burger. Internet is een sluitstuk van emancipatie: iedereen is een medium. Dat betekent niet dat er geen behoefte meer is aan journalisten. Integendeel, zij kunnen vermoedelijk alleen maar aan...