18-07-2009
Door Frits van Exter

Gun ons ook een weekje op het strand om na te denken, schreef ik vorige week op deze plek ten geleide van het dubbeldikke zomernummer. Een lezer rook een heterdaadje. Had de hoofdredacteur niet eerder beweerd dat dubbelnummers er niet zozeer waren voor de redactie als wel voor zijn leesplezier? En dan blijken ze gewoon de abonnementsgelden op te strijken om wat rond te kunnen lummelen aan zee!

De lezer is nadere uitleg verschuldigd. Traditioneel brengt Vrij Nederland twee dubbelnummers uit, aan de vooravond van de zomervakantie en met kerst. Dit jaar hebben wij ook dubbelnummers gemaakt voor de krokus- en voorjaarsvakantie. Kopers van losse nummers waren daar blij mee, getuige de cijfers. Maar sommige abonnees niet. Zij vermoedden een verkapte bezuinigingsoperatie.

Gedeeltelijk hebben ze gelijk. Vrijwel alle tijdschriften kampen, evenals vele huishoudens, met hogere kosten en lagere inkomsten. Daar zijn oplossingen voor: pagina’s schrappen,...