Hoofdredactioneel

Met de koopkracht zit het wel goed. De minister van Financiën heeft flink wat moeten rommelen in zijn koffertje, maar hij kan de meeste burgers tevreden stellen.

En de dreigende versoepeling van het ontslagrecht valt ook al zo mee. Het is weer fijn in de polder.

Je zou bijna vergeten dat er sprake is van een wereldwijde economische neergang, aangewakkerd door energieschaarste en een Amerikaanse kredietcrisis; dat er twee grote gewapende conflicten zijn zonder zicht op een goede afloop; dat alle dijken verhoogd en verbreed moeten worden; de arbeidsmarkt door vergrijzing uit het lood wordt geslagen; een nieuwe koude oorlog dreigt; een fatsoenlijke gezondheidszorg en sociale zekerheid niet meer betaald kunnen worden; starters op de woningmarkt geen kans hebben; niemand meer weet hoe het verder moet met Europa; de files langer worden; het land in kennis en kunde achterop raakt en nog zo wat van die zaken.

Er zijn deze week zeker behartenswaardige woorden gewijd aan de...