Hoofdredactioneel

Is er behalve een crisis op de beurzen ook een crisis in de rechtszalen? Uit het derde onderzoek van Vrij Nederland naar de opvattingen van rechters en aanklagers (pagina 26-49) blijkt in ieder geval dat degenen die de wetten moeten toepassen er vaak heel anders over denken dan degenen die de wetten maken. De scheiding van verantwoordelijkheden is in juridische zaken vast beter geregeld dan in financiële, maar zulke sterke verschillen in opvattingen over het recht lijken niet gezond.

In tijden van crisis zoekt een mens houvast. Dat valt niet mee voor degenen die pogen te doorgronden wat er aan de hand is in de financiële wereld en wat dat voor een burger kan betekenen (pagina 13-17). De analyses over oorzaken en gevolgen lopen voorlopig nog te ver uiteen. Economische wetenschap heeft dan ook meer met overtuiging dan met wetenschap te maken en kan dus niet veel houvast bieden (pagina 18-19).

In tijden van crisis zoekt een mens ook verpozing. De terugkeer van...