Hoofdredactioneel

Met het vertrek van minister Ella Vogelaar, lijkt de PvdA nu ook echt afscheid te hebben genomen van het ‘softe’ multiculturalisme. De groeiende twijfel in eigen gelederen over haar werd ook zichtbaar in het interview met het Kamerlid Hans Spekman dat VN 18 oktober publiceerde. Spekman, die is geworteld in de Utrechtse achterstandswijken, vond dat hij van Vogelaar nog te weinig daadkracht had gezien. ‘Dat kan bij Ella nog komen,’ zei hij, maar de partijtop wilde dat niet afwachten.

Spekman zelf kwam door het interview ook onder vuur te liggen. Hij vond dat je Marokkaans-Nederlandse straatcrimineeltjes onorthodox moet aanpakken; ‘De Marokkanen die niet willen deugen, moet je vernederen, voor de ogen van hun eigen mensen’. Velen doken op het woord ‘vernederen’ omdat het de poorten open zou zetten voor discriminatie en zelfs een eerste stap naar een dictatuur zou zijn.

Zoals vaker in het integratiedebat ging de context verloren. Wie daar toch belang in stelt, kan...