In dit nummer staan wij in vier bijdragen stil bij het lot van de vluchtelingen. Abou Bouzerda beschrijft de helletocht over land die aan de oversteek vooraf gaat (p. 22-27). Schrijver Ilja Leonard Pfeijffer ging naar Malta, op zoek naar de laatste rustplaats van 24 verdronken Afrikaanse immigranten (p. 30-34). Fotograaf Henk Wildschut bezoekt sinds 2006 regelmatig ‘de jungle’ bij Calais waar illegalen zich schuilhouden in afwachting van het goede moment om de oversteek naar Engeland te wagen (p. 58-67). Ten slotte staat Max van Weezel stil bij de leeggelopen ballon van het bed-, bad- en brooddebat (p. 28-29). Halbe Zijlstra liet zijn spierballen rollen voor de bühne. Het was niet meer dan een symptoom van het Europese gebrek.

Er is geen makkelijke oplossing voor het grootste vluchtelingendrama sinds de Tweede Wereldoorlog, maar het redden van levens moet de eerste prioriteit zijn. Europa moet alles inzetten om te voorkomen dat nog meer mensen verdrinken. Maar daar kan het...