Hoofdredactioneel

Het moet in de amandelkern zitten of ergens anders in de hersenpan, maar tussen de oren kan iets aangeboren fout zitten dat een mens tot boef kan maken; een verminderd onderscheid tussen goed en kwaad, het ontbreken van gevoelens als angst, berouw of schaamte.

In een artikel in NRC Handelsblad, zaterdag, krijgt criminoloog professor Wouter Buikhuisen alle credits voor zijn pionierswerk over deze hypothese. Aan Piet Grijs heeft het niet gelegen. De columnist voerde in dit blad een ware veldtocht tegen de man, waarbij de woorden ‘dom en gevaarlijk’ nog de mildste typeringen waren.

Crimineel gedrag kon in de jaren zeventig slechts gezien worden als symptoom van sociale ongelijkheid (en was dus eigenlijk de schuld van rechts). Elke andere verklaring kon alleen maar afkomstig zijn van nazi-artsen en de man van de doorlopende wenkbrauwen. Buikhuisen lag zo onder vuur dat hij in 1988 besloot zijn werk neer te leggen. Hij is inmiddels bijna in ere hersteld, niet in de...