Hoofdredactioneel

Als we dan toch naarstig op zoek zijn naar mensen die hun excuses moeten aanbieden voor hun aandeel in de kredietcrisis, dan mogen we Henry Hudson zeker niet vergeten. Het is weer enige tijd geleden – vierhonderd jaar om precies te zijn – dat hij de Atlantische Oceaan overstak, maar daarmee bereidde hij wel de weg voor het wereldwijde kapitalisme, inclusief de handel in twijfelachtige leningen op basis van wrakkige onderpanden. Maar goed, daarin was hij ook niet meer dan een vermetele dienaar van de Republiek der Nederlanden die het in zijn Gouden Eeuw flink naar het hoofd was gestegen.

Russell Shorto schrijft (pagina 24) over het begin van Manhattan aan de monding van de Hudson, waar de huidige bewoners – ‘huizend in wolkenkrabbers, vergroeid met hun mobieltjes’ – op raadselachtige wijze met de vroegste Europese kolonisten verbonden blijven.

Het is goed je bewust te zijn van die verwantschap bij het zien van de beelden van neerslachtige reizigers op het...