Hoofdredactioneel

Naarmate de belangstelling voor filosofie groeit, grijpt de twijfel om zich heen; het kan toch niet de bedoeling zijn dat denken, echt denken, populair wordt? Is de ‘Maand van de filosofie’ niet vooral symptoom van armoede in het denken? Is het niet veeleer een krampachtige poging van pretentieuze lieden die erkenning zoeken voor hun wijsgerig voorkomen? En proberen halfbakken denkers, zoals uitgevers en journalisten, daar op mee te fietsen opdat ook zij enigszins intellectueel schijnen?

Nu is het stellen van vragen in de wijsbegeerte al meer dan het halve werk – het begin van de oneindige zoektocht naar de werkelijkheid – maar in dit geval moet daar toch onmiddellijk en onomwonden een antwoord op volgen: neen! Het denken verdient het wijdverbreid te worden. Daarbij is ook veel geoorloofd: verkiezingen, sponsoring, rumoerig nachtelijk gebral, allerlei dundrukjes en deze special van Vrij Nederland.

Vorig jaar presenteerde VN de grootste denkers van Nederland. Dit...