Hoofdredactioneel

In dit dikke lentenummer nemen wij vast afscheid van de vorstin (pagina 22) en verkennen wij het land dat koning Willem IV en koningin Máxima wacht: het land van Wilders (pagina 52).

Wij wisten al langer dat, onder het vernis van een welvarende en zelfvoldane natie, veel angst en onbehagen heersen, maar uit onderzoek dat TNS Nipo voor Vrij Nederland heeft verricht, blijkt niet alleen dat inmiddels 18 procent van de kiesgerechtigden daarom op Wilders wil stemmen, maar dat een veel groter deel van de bevolking (ruim veertig procent) het in hoge mate met hem eens is.

Mensen vinden hem misschien een wat onwelriekend mannetje maar – daar gaan we weer – ‘hij zegt het toch maar’.

De betekenis van het ‘zeggen’ kan niet overschat worden. Het heeft er bijvoorbeeld toe bijgedragen dat de PvdA zich nu ten langen leste van zijn oude multiculturele leer probeert los te maken. Maar het gaat uiteindelijk om het ‘doen’. Naarmate de deelnemers aan het integratiedebat in steeds...