Hoofdredactioneel

Minister Plasterk begrijpt dat media het zwaar hebben: zij moeten investeren in nieuwe journalistiek, terwijl zij steeds meer geld verliezen in de oude. Kranten krimpen en saneren. Op regionaal niveau zijn de gevolgen al merkbaar: journalisten trekken zich terug uit steden en dorpen. Inwoners worden afhankelijker van voorlichtingsambtenaren – prima om te achterhalen op welke dag het grof vuil wordt opgehaald, maar niet de beste informatievoorziening als het gaat om grover, politiek vuil.

De overheid roept al tijden dat het hoeder van de pluriforme pers wil zijn. Nu het menens wordt, is het de vraag wat dat betekent. Een commissie van zes vaklui onder leiding van Elco Brinkman heeft daar dinsdag advies over uitgebracht. Ik heb het nog niet kunnen lezen, maar ik begrijp dat de commissie de vinger op een zere plek legt: de oneerlijke concurrentie door de publieke omroep.

Kranten, sommige tijdschriften en commerciële omroepen dienen een publieke zaak met particuliere...