Hoofdredactioneel

Het gaat om de reis, niet om het doel. De dichter K.P. Kavafis wees er lang geleden al op in zijn gedicht ‘Ithaka’. Sinds Ilja Leonard Pfeijffer zich per te kleine tweedehands racefiets naar Italië verplaatste, is ook de voormalige ironicus van die wijsheid overtuigd geraakt. Redacteur Tomas Vanheste reisde af naar Genua, waar Pfeijffer na zijn fietstocht met zijn geliefde is blijven wonen, om hem te spreken over zijn De filosofie van de heuvel. De lezer mag beoordelen of zijn nieuw verworven inzichten pseudo-wijsheden of echte wijsheden zijn, zegt de dichter.

Het interview (pagina 20-27) geeft dit nummer in ieder geval iets van zo’n uiterst goed verkopend mindstyle magazine. Niet meer dan een zweem, trouwens. Hebben we ook niet nodig: dat het zomernummer van VN door ruim tien procent méér lezers werd aangeschaft dan vorig jaar, past in een internationale trend. Bladen als Die Zeit, Der Spiegel en The Economist – ja, het gaat hier even om de ambitie, niet om...