Weten we op voorhand wat we willen? Stephan Sanders stelt de vraag (p. 104), waarin zijn antwoord besloten ligt: gelukkig niet. Hij doelt op het rendementsdenken op de universiteit, maar legt ook een verband met de relatie tussen lezer en tijdschrift. ‘Weet u precies wat u in de krant of in dit weekblad wilt lezen?’

Marketingexperts zeggen dat wij meer rendement kunnen behalen met hun kennis over uw behoeften. Het Commissariaat voor de Media stelde vorige week zorgelijk vast dat dit denken bij nieuwsmedia oprukt. Op basis van een onderzoek onder hoofdredacties (inclusief die van VN) concludeert het Commissariaat dat redacties minder nieuws brengen dat zij belangrijk vinden, ‘maar vooral aanbieden wat de lezer leuk en interessant vindt’.
Voordat u ‘schande’ roept, wil ik u antwoord geven op een vraag die u niet stelt: is het voorstelbaar dat wij keuzes maken op basis van gedeelde belangstelling zonder te vervallen in u-vraagt-wij-draaien? Zeker.
Wist u trouwens dat u...