De Koerden oefenen niet dezelfde magnetische krachten uit als IS doet op jonge moslims in Europa. Maar toch sluiten ook Koerden uit de diaspora zich aan bij de peshmerga die in Noord-Irak de opmars van IS tot staan moeten brengen. Onder hen is een tiental Koerdische Nederlanders. Toen Judit Neurink ze opzocht (p. 32-40), was de door Nederland toegezegde steun nog beperkt tot helmen, schermvesten en wat logistieke hand- en spandiensten. ‘Onder Nederlands niveau,’ zei commandant Zagros Bawari.

Omdat de Amerikanen dat ook vonden, is ons land vorige week snel bijgedraaid: het stuurt alsnog zes gevechtsvliegtuigen en trainers naar de regio. Het beperkt zich tot acties boven Noord-Irak, al heeft het ‘begrip’ voor de coalitie die onder leiding van de VS ook IS-doelen binnen Syrië bestoken. De meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat wenselijk; er is nu eenmaal geen mandaat om verder te gaan dan Irak.
Volgens Ko Colijn is er sprake van ‘volkenrechtelijke acrobatiek’ (p....