De nietjes in dit nummer verenigen angst én hoop. Ergens in de voorbije zomer hebben wij onszelf officieel angstig verklaard. We zijn er dus laat mee om daar een nummer aan te wijden. Maar dat komt doordat we het onszelf wat moeilijker hebben gemaakt. Schrijven over angstige zaken gaat ons van nature makkelijk af, getraind als wij zijn in het adagium dat een ramp voor het land een zegen is voor de krant. Als de regering ons maant vooral rustig door te gaan, maar wel een beetje meer dan gebruikelijk op te letten, hijsen wij de stormbal nog een stuk hoger.

Nee, het zou nu niet alleen moeten gaan over het vele dat ons bedreigt, maar ook over de mensen die ons hoop bieden.
Eerst maar eens naar de psychiater om de angst zelf bloot te leggen. Volgens Damiaan Denys wordt angst gevoed door de drang alles onder controle te houden (p. 20-26). De grootste risicofactor daarbij is de andere mens: hij of zij kan de orde lelijk verstoren: ‘Angst is zo’n krachtige emotie dat we er bang...