Is beeld bladvulling? Ik krijg wel eens een mail waarin een lezer zegt dat hij een goede foto kan waarderen, maar dat het wel wat minder en kleiner mag. Ik heb het niet opgemeten, maar de verhouding tussen tekst en beeld is gestaag verschoven ten gunste van het beeld. Dat geldt niet alleen voor VN, maar voor vrijwel alle media. De digitalisering jaagt de verveelvoudiging van beeld verder aan op onze schermen. De foto’s en video’s op kanalen als Instagram, YouTube en Vice worden voor nieuwe generaties steeds belangrijkere informatiebronnen. Al dan niet hoofdschuddend stellen wij vast dat wij in een beeldcultuur leven. Is dat een verrijking of een verplatting? Ik denk dat beeld (foto, tekening, infographic) geen op zichzelf staande kwaliteit heeft; je hebt goed en slecht beeld. Ook tekst – ‘het grijsvlak’ in de woorden van een vormgever – kan bladvulling zijn.

Vrij Nederland heeft een traditie in de fotojournalistiek. Naarmate het minder krant en meer tijdschrift...