Er lopen tussen artikelen in dit nummer meer verbindingsdraden dan ik hier kan noemen. Het gaat van links tot links. Van de klacht dat links veel te lang zijn eigen beginselen heeft verkwanseld (Elma Drayer, p. 24-29), tot de vermaning extreemlinks in Griekenland en Spanje nu niet zomaar het voordeel van de twijfel te geven (Stephan Sanders, p. 88). En onderweg van het een naar het ander komt u dan ook nog Byung-Chul Han tegen (p. 72-75). De Duits-Koreaanse filosoof reageert op Slavoj Žižek, die links min of meer verantwoordelijk houdt voor de verspreiding van het islamitisch fundamentalisme. Han verzucht dat links geen deuk meer in een pakje boter kan slaan omdat het in hedonisme is gesmoord.

De wereld beeft. Rechts hijst de stormbal en links twijfelt voort. Dat is begrijpelijk. Wie zegt op te komen voor zwakkeren, te streven naar vrijheid, gelijkheid en broederschap en naar de spreiding van kennis, macht en inkomen, begeeft zich op een weg met veel verkeerde afslagen en...