De grote erfenis van de 13 maart overleden René Gude is wat mij betreft de overtuiging dat denken echt helpt om angst te bezweren. Zoals een kind te horen krijgt dat hij de monsters onder zijn bed moet ‘wegdenken’, zo heeft Gude ons voorgehouden hoe je dat met de dood moet doen. Niet door te ontkennen, maar juist door de feiten onder ogen te zien. In gesprek met Sander Pleij (na te lezen op vn.nl/gude) zei hij dat voortdurend praten en benoemen het enige was om de verwarring over zijn ziekte tegen te gaan.

Dat was ruim drie jaar geleden. Tot vrijdag gaf hij publieke les in blijmoedig sterven: ‘Je kunt beter vrede sluiten met het leven dat je hebt geleid.’ Iedereen heeft bijgedragen aan de mensheid. En dat zindert nog een tijdje na in de mensen die je na staan. Het gaat juist om die nabestaanden: ‘Gerichtheid op anderen is troostend, vereenzaming in eigen vrees moet verschrikkelijk zijn.’
Gude heeft tot zijn vreugde kunnen vaststellen dat de filosofie in de praktijk...