Hoofdredactioneel

Na-apen. Elkaar napraten. Dat doet de mens volop, de journalistieke mens niet uitgezonderd. Tibetanen zijn vreedzaam, zegt de halve wereld. Wapenvondsten in Tibetaanse tempels moeten dus geregisseerd zijn door de Chinese autoriteiten. O ja? Tibetanen zijn ook mensen. In de jaren zestig en zeventig nog had je een door de CIA bewapend Tibetaans legertje dat hit-and-run acties uitvoerde in de grensgebieden. Nog zo’n hardnekkig papegaaienverhaal: moderne communicatiemiddelen bevorderen wederzijds begrip, gelijkheid en gerechtigheid. Al in de jaren dertig koesterde ‘de vader van de Nederlandse televisie’ Erik de Vries, toen nog ontwikkelaar bij Philips, dit utopisch vergezicht. Bij de opkomst van de consumentenvideo, begin jaren zeventig, kreeg die utopische gedachte vleugels: iedereen zou iedereen kunnen vastleggen en bekijken. Censuur zou worden omzeild. Zelfexpressie zonder beperking: in de global village zouden we elkaar leren kennen en liefhebben. Erik de Vries...