11-06-2008

Als tiener vocht Saad Eskander mee met Iraaks-Koerdische rebellen, later promoveerde hij als vluchteling voor Saddam aan de London School of Economics, en sinds 2003 is hij directeur van de Nationale Bibliotheek in Bagdad. In 2006 en 2007 hield hij een dagboek bij over zijn pogingen te midden van de burgeroorlog het culturele erfgoed van Irak te behouden, waarvan een deel ook in Vrij Nederland werd gepubliceerd (zie: Bibliothecaris tussen de kogels, d.d. 23-06-2007, en Bagdads dagboek d.d. 20-01-2007). Deze week een lang interview met deze bescheiden idealist in The Guardian.