Een merkwaardig interview

Voor zijn proefschrift ‘Hete Hangijzers. De aanschaf van Nederlandse gevechtsvliegtuigen’ dat een jaar geleden verscheen bij uitgeverij Balans vroeg Bert Kreemers Bibeb naar de totstandkoming van haar geruchtmakende interview met Minister van Defensie Henk Vredeling (1924-2007) dat op woensdag 28 augustus verscheen in Vrij Nederland. Hieronder zijn verslag.

“Een matige zomerdag eind augustus. Droog, een beetje zon maar te koud voor het strand. Veel gebeurde er niet in het Tweede Kamergebouw op woensdag 28 augustus 1974. De Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken sloot haar vergadering om half zes af. Behalve de voorzitter, Piet Dankert, en de griffier, Willem-Hendrik de Beaufort, nam alleen oud-minister van Defensie en op dat moment lid van de Tweede Kamer, Hans de Koster, aan de vergadering deel. De Koster kwam bij het weggaan een journalist tegen, die heel opgewonden over “een merkwaardig interview” met Henk Vredeling sprak.

De Koster liep...