In 1831 reisde de Franse geschiedschrijver en politiek denker Alexis de Tocqueville negen maanden lang door Amerika. Aanvankelijk had zijn reis tot doel het bestuderen van het Amerikaanse gevangeniswezen. Eenmaal ter plaatse ontdekte De Tocqueville dat hij niet kon schrijven over strafmaat en opsluiting in de VS zonder er alles bij te betrekken wat hem búíten die gevangenissen frappeerde aan het land waar hij verbleef. Gedurende de reis ontwikkelden zijn notities zich tot een reeks van ideeën over het sociaal-economische en politieke leven in de Verenigde Staten. De la démocratie en Amérique (1835-1840) staat inmiddels bekend als een standaardwerk over de geschiedenis van het politieke systeem in de VS.

Tweehonderd jaar na het geboortejaar van De Tocqueville reisde de Franse filosoof Bernard-Henri Lévy op uitnodiging van het Amerikaanse tijdschrift The Atlantic Monthly door de VS. Lévy, in eigen land zó beroemd dat men hem er doorgaans met zijn initialen BHL aanduidt, werd...