Goed of Niet Goed

Wat? Zonder titel

Wie? Louise Bourgeois (1911-2010)

Waar? Kröller-Müller Museum

De grand old lady van de hedendaagse kunst is niet meer. De in Frankrijk geboren maar in Amerika groot geworden Louise Bourgeois overleed vorige week op de respectabele leeftijd van achtennegentig jaar. Lang werd ze door de kunstwereld over het hoofd gezien, pas na haar zeventigste kwam de erkenning. Dat de waardering zo lang op zich liet wachten, had voor een deel te maken met een oprecht wantrouwen dat Bourgeois had tegenover de door mannen gedomineerde Amerikaanse kunstwereld. Ze hekelde elke vorm van machogedrag. In de beslotenheid van haar atelier werkte ze met overgave aan een coherent en belangrijk oeuvre.

Haar omvangrijke nalatenschap bestaat uit beelden, installaties, tekeningen, grafisch werk en schilderijen. Het laat zich lezen als een dagboek waarin herinneringen worden getransformeerd naar universele kwesties die betrekking hebben op seksualiteit, angst, onthechting en...