Non-fictie / Kikker gaat fietsen!

Simon Vestdijk heeft vanaf zijn zeventiende tot zijn zeventigste levensjaar aan depressies geleden. In de Anton Wachter-romans heeft hij het onderwerp gemeden. In zijn roman De persconferentie, waaraan hij in 1969 begon, had hij er alsnog over willen schrijven. Helaas voltooide Vestdijk van De persconferentie, 'dat een meesterwerk had kunnen worden' zoals Brandt Corstius terecht opmerkte, slechts de eerste twee hoofdstukken. Als gevolg daarvan beschikken we in de Nederlandse literatuur maar over één meesterwerk over een depressie: Willem Mertens' levensspiegel van J. van Oudshoorn.

Ver heen

Doodzonde dat het Vestdijk niet vergund was zijn roman af te maken, want hij was een ervaringsdeskundige bij uitstek, en daarnaast ook nog medicus.

Beschrijvingen van het verschijnsel depressie door ervaringsdeskundigen die ook nog een pen kunnen hanteren, zijn uiterst schaars. In Nederland beschikken wij over Ver heen van psychoanalyticus P.C. Kuiper, Klein...