Overleg in Nederland

Nederland heeft vanuit het buitenland gezien een cultuur waarin individualisme en samenwerking een gelukkige balans gevonden lijken te hebben. Een land zonder despoten, waar avontuurlijke kooplieden toch ook doortastend waterwerken en steden kunnen plannen. Waar gewoon-doen voorop staat, maar toch relatief veel tolerantie voor culturele verscheidenheid is. Minder bekend is waar dat evenwicht op gebaseerd is. Van oudsher hebben Nederlanders de neiging tegenover de staat een divers landschap aan instellingen in te richten om samenhang en maatschappelijk gewicht te geven aan de belangen, genoegens, interesses en overtuigingen van de burgers. Voor alles is een club en iedere club heeft een bestuur.

De stukken erbij

Taco Anema heeft een soort Bestuursatlas van Nederland gemaakt. In zijn foto’s trekt een bonte stoet voorbij, vastgelegd in hun natuurlijke omgeving. We zien ze, even pauzerend voor de fotograaf, zodat we een glimp opvangen van de mensen die met...