Waar schrikt u ’s nachts wakker van? En wat zou u doen met een miljoen? Met die vragen onderzoekt Pieter Winsemius de kloof tussen burger en overheid. ‘De buurtagent zit achter in de gang, alsof hij er niet toe doet.’

Pieter Winsemius (die twee keer minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu was) begint uit te groeien tot de belangrijkste antropoloog van het hedendaagse Nederland. Als lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) blijft hij niet op zijn zolderkamertje vlak bij het Binnenhof zitten, maar doet hij hoogstpersoonlijk veldonderzoek. Voor het rapport ‘Vertrouwen in de buurt’ werden honderdtachtig mensen geïnterviewd. De presentatie ervan vond met opzet niet plaats in Pulchri of Nieuwspoort maar in een tent in een Rotterdamse volkswijk. Het volgende rapport ‘Vertrouwen in de school’ ging over jongeren die hun opleiding niet afmaken – en dat zijn er in Nederland heel veel. Winse­mius en zijn team bezochten...