Annemarie Mol (1958) is hoogleraar politieke filosofie aan de Universiteit Twente. Recente publicaties: ‘The Body Multiple’ (een analyse van medische technieken die ziekten op uiteenlopende wijzen helpen kennen en behandelen) en ‘De logica van het zorgen’ (over hoe het ideaal van ‘kiezen’ botst met de realiteit van het leven met een ziek lichaam).

‘Wie probeert klassieke filosofische vragen te beantwoorden, miskent dat filosofie zelf iets anders is geworden. Vroeger omvatte de filosofie in het westen alles wat nu wetenschap heet. Met de vraag “wat is de mens?” wordt niet meer bedoeld “hoe stroomt het bloed door onze vaten” of “waardoor klopt ons hart”, want dat soort vragen horen sinds een paar eeuwen bij de geneeskunde. De vraag wat “mensen” van “dieren” onderscheidt, stond in de negentiende eeuw centraal in de biologie, die zich toen als wetenschap vestigde. En hoe “de mens” zich verhoudt tot “God”, is in de theologie nog steeds aan de orde, maar in de filosofie...