Beschouwing

Behoort een boekbespreking in de krant tot het domein van de journalistiek? Natuurlijk, zullen de lezers zeggen, want recensies bieden nieuws over boeken. En dus moet een recensent betrouwbaar zijn, net zoals de commentator van een politiek debat geacht wordt niet op de man te spelen, niet vooringenomen te zijn en zich te houden aan andere codes die de pers zich in de loop der eeuwen eigen heeft gemaakt. Het recenseren is onder die vlag ooit begonnen. De redactie van het Journal littéraire de la Haye (1713-1723) schreef zijn medewerkers al voor dat ze boeken van vrienden niet mochten bespreken en publicaties die de recensent op voorhand al tegenstonden, moesten aan een collega overgelaten worden. Om elke persoonlijke aanval verpakt in een recensie te voorkomen, werd de kopij tijdens redactievergaderingen voorgelezen en zo nodig geredigeerd. In de negentiende eeuw recenseerde men anoniem, zodat de criticus zich vrij kon voelen om ook mensen die hij kende te...