Rondgang / Schrijversvrouwen

Als schrijver Louis Ferron zich terugtrok in zijn hoofd, wist zijn vrouw Lilian Blom hoe laat het was. Dan was er weer een roman op komst. De in de zomer van 2005 overleden Haarlemse romancier was in zo’n periode onbereikbaar. Voor iedereen. Oók voor zijn vrouw. Blom: ‘Hij hoorde niets meer, hij zag niets meer, wat je hem ook vroeg of vertelde, Louis antwoordde alleen met: ja, ja, ja. Als hij al antwoordde.’ Tijdens een van de eerste schrijfmanies die ze van haar man meemaakte, had ze een chique outfit gekocht. Het was een van de weinige keren dat ze eens flink met geld had gesmeten. Thuis hulde ze zich onmiddellijk in haar nieuwe creatie. Maar een compliment van Louis? Vergeet het maar. Ferron keek niet op of om. ‘Ik werd zó nijdig,’ zegt Blom, ‘ik heb alles subiet uitgetrokken en ben in een vuilniszak het huis gaan stofzuigen.’ Een half uur later vroeg Louis verbaasd: ‘Wat doe jij nou raar?’

Lilian Blom zit aan de keukentafel en...