Directeur Humanistische Omroep

Niemand vecht voor het humanisme. Dat bedoel ik niet klaaglijk, dat bedoel ik feitelijk. Het humanisme is geen zuil. Er is geen politieke partij die het humanisme verdedigt, zoals er wel partijen zijn die de christelijke kerken verdedigen. Het humanisme móét ook geen zuil zijn. Het is geen religie, maar een levensbeschouwing die juist de ongebondenheid van mensen centraal stelt. Het humanisme heeft geen geloof, kent geen goddelijke openbaringen. Voor humanisten is de leidraad dat mensen zelf de regie over hun eigen leven in handen hebben en daar zelf verantwoordelijk voor zijn. Er zijn in ons land zo’n 160.000 mensen op de een of andere manier gelieerd aan humanistische organisaties. De groep die affiniteit heeft met het humanisme is nog veel groter. Uit een recent onderzoek van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid komt zelfs een getal van twaalf procent naar voren. Toch wordt dat percentage niet door de Raad van State erkend. Dat...