Bladwijzers / De beste online bronnen bij het nieuws

Tuchtcollege; Uitkeringsfraude

Er komt een opsporingsambtenaar bij de dokter. Hij heeft wat vragen over een patiënte van de verzekeringsarts. Zij had haar volledig afgekeurd op grond van ernstige psychische klachten. Maar wist zij wel dat die vrouw vrolijk door het leven ging? Dat ze druk in de weer was bakken geld te verdienen met de verhuur van appartementen? En dat ze samenwoonde met haar man die ook al een uitkering had? Nee, dat wist de arts niet. Zij had haar ellendige verhaal voor zoete koek geslikt. De arts voelde zich belazerd. Zij had die vrouw nooit afgekeurd als zij dit had geweten. En ja, ze had er geen probleem mee dit ook formeel te verklaren ter completering van het onderzoek dat door een anonieme tip op gang was gekomen.

De patiënte had er wel een probleem mee. Zij diende een klacht in wegens schending van het beroepsgeheim. In eerste instantie gaf het Medisch Tuchtcollege haar gelijk: het beroepsgeheim weegt...