Het leek afgelopen met Occupy Wall Street. De beweging had geen woordvoerder, geen leider, geen gezicht. Vier jaar later heeft ze dat wel. En hij heet Bernie Sanders, een socialistische, Joodse heiden. De revolutie is SO not over.

Najaar 2011. Een zonnige zaterdagmiddag in Washington Square Park in Manhattan. Occupy Wall Street heeft het park ‘bezet’ voor een grote demonstratie. Zo’n vijftienhonderd mensen zijn met elkaar in gesprek over de economische ongelijkheid, de werkloosheid, de stagnerende lonen, de greep van het grote geld op de politiek en, natuurlijk, de hebzucht en criminele mores van Wall Street. ‘We are the 99 percent,’ scandeert de menigte. Een jonge vrouw beklimt het bankje dat dienst doet als zeepkist. Ze heeft rechten gestudeerd en heeft nu een studieschuld van 120.000 dollar. ‘Who will bail me out?’ vraagt ze. ‘Who will bail me out,’ herhaalt de menselijke megafoon van het publiek.

Fast forward. Vier jaar later krijgt de studente een antwoord op...