Neuropsycholoog Margriet Sitskoorn is naar aanleiding van een artikel in Vrij Nederland door de Raad van Bestuur van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC) een disciplinaire maatregel opgelegd in de vorm van een schriftelijke berisping.

Uit het persbericht van het UMC, d.d. 25 juni 2008:

‘In dit artikel [De overschrijfkunsten van Margriet Sitskoorn, d.d. 21-08-2007] werd gesteld dat Sitskoorn in twee publicaties uit 2004 in het tijdschrift Neuropraxis en in haar boek ‘Het maakbare brein’ teksten zonder volledige bronvermelding heeft overgenomen. De Raad van Bestuur van het UMC Utrecht heeft naar aanleiding hiervan de Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de Universiteit Utrecht (CWI) gevraagd te onderzoeken of Sitskoorn zich schuldig heeft gemaakt aan schending van de normen voor integer wetenschappelijk handelen.

Deze commissie heeft in oktober 2007 uitspraak gedaan, waarna het UMC Utrecht een voorlopig besluit heeft genomen. Daarop heeft Sitskoorn bezwaar...