We hebben een parlement van burgemeesters nodig, zegt politicoloog Benjamin Barber. In zijn boek ‘Als burgemeesters zouden regeren’ bepleit hij de groeiende invloed van steden.

‘In een tijdperk vol cynisme ten opzichte van de politiek vertegenwoordigen steden het optimisme. Burgemeesters blijven verbazingwekkend populair,’ schreef Benjamin Barber in een opiniestuk in het magazine Politico, eind november 2013. ‘Hoe kunnen we participatie, wat iets lokaals is, verbinden met macht, wat iets nationaals is, dat is altijd de uitdaging van de democratie in de moderne wereld geweest.’ Dat idee werkte hij verder uit in zijn boek Als burgemeesters zouden regeren.

Barber heeft de voorbije jaren nauwe contacten aangeknoopt met burgemeesters uit de hele wereld. Hij kent enkele Nederlandse burgemeesters goed. En zij kennen hem. Onlangs was hij in Brussel, waar hij sprak met leden van de Europese commissie. In april zal hij met de Nederlandse burgemeesters spreken en is hij te gast op...