In mei wordt het nonproliferatieverdrag tegen het licht gehouden. De oproep van de Bende van Vier om kernwapens af te schaffen, kan uitgroeien tot een Bende van Bendes.

Wat hebben Jacques Attali, Lakhdar Brahimi, Carl Bildt, Gro Harlem Brundtland, Richard Burt, Jimmy Carter, Hans Dietrich Genscher, Michail Gorbatchov, Vaclav Havel, Douglas Hurt, David Owen, Malcolm Rifkind, Mary Robinson, Javier Solana, Strobe Talbott, Horst Teltschik, Ruud Lubbers en Mabel van Oranje met elkaar gemeen?

Ze delen grote carrières en grote idealen en hebben, samen met meer dan honderdvijftig andere big shots, de Global Zero Declaration ondertekend. Zij vinden dat de wereld ernst moet maken met het afschaffen van kernwapens, een verplichting die is neergelegd in artikel 6 van het internationale nonproliferatieverdrag – een verplichting waar overigens geen einddatum bij staat.

De Global Zero-lijst vormt maar een onderdeel van een langzaam maar zeker aanzwellende beweging die het bijna vergeten...