‘Sorry,’ zegt de agent die me op zondagmiddag belt, ‘ik zit hier tegenover een moeder en dochter die aangifte tegen u willen doen vanwege telefonische stalking.’ Blijkbaar is ook de verbalisant verbaasd over de klacht, anders zou hij niet voordat hij met de zaak aan de slag gaat bij de most wanted aankloppen voor wederhoor. Er is volgens mij inderdaad sprake van een misverstand. En jawel, ik kan alles uitleggen.

Twee weken geleden trof ik mijn voordeur verbrijzeld aan. Een dief was door het gat gekropen en had een en ander van zijn gading meegenomen. Even vreesde ik dat hij er met mijn computer vandoor was gegaan, maar dat viel mee: alleen het beeldscherm was weg. Verder ontbraken een vulpen, een flesje reukwater en, het vervelendst van alles: een Nokia-mobieltje.

Nadat ik het delict telefonisch bij de politie had gemeld, stonden verbluffend snel opeens twee agenten hoofdschuddend de chaos in de kamer te bekijken. In hun bijzijn toetste ik het nummer van mijn gestolen mobieltje in,...