Censuur!

Hoewel het spotje uitsluitend bij Business Nieuws Radio werd uitgezonden, bleef de boodschap allerminst onopgemerkt. Een sonore mannenstem baste: ‘Belasting is diefstal. Belastingontwijking loont voor ondernemers en consultants boven twintigduizend euro. Meer weten? Haags Juristen College.’ Onafhankelijk van elkaar deden twee getergde luisteraars bij de Reclame Code Commissie hun beklag. Vervolgens oordeelden vijf commissieleden dat de commercial inderdaad over de schreef ging. Het betalen van belasting is nu eenmaal wettelijk verplicht. Het geld wordt in het algemeen belang bij burgers ingezameld en krijgt een nuttige bestemming waar iedereen van profiteert. Het tweede artikel van de reclamecode luidt: ‘Reclame dient in overeenstemming te zijn met de wet, de waarheid, de goede smaak en het fatsoen.’ De codecommissie noemt het ‘ontoelaatbaar’ om belasting als ‘diefstal’ te betitelen. ‘Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken,’ heet...