In het winternummer van Vrij Nederland beschrijven redacteuren Margalith Kleijwegt en Max van Weezel de opkomst van de nieuwe middenklasse. De pragmatici vinden hun landgenoten egoïstisch en snakken naar een veilige en ontspannen samenleving. Maar zelf komen ze nauwelijks in actie.

Probeer in je eigen kringetje gelukkig te zijn, dat is het allerbelangrijkste. Volgens onderzoeksbureau Motivaction is er een steeds grotere groep Nederlanders die zo denkt. Bij wie het vertrouwen in de overheid verder afneemt en die zich in hun eigen kleine wereldje opsluit. Winsemius noemde het verdwijnen van de volgzame en actieve burger in Vrij Nederland ‘vanuit democratisch oogpunt een nachtmerrie.’

Via de mentaliteitstest van Motivaction wist Vrij Nederland pramatici op te sporen om te interviewen. U kunt de test ook doen om erachter te komen tot welke groep u behoort. Het kost ongeveer vijf tot tien minuten. Via de test kunt u aan een van de negen beschrijvingen voldoen. De pragmatici vindt...