De huidige Iraanse machthebbers willen de bom vooral hebben om hun positie in de regio te versterken, schrijven zij, maar dat zal moeilijk worden: Iran is het enige sjiitische land in het Midden-Oosten en zal, wanneer het een kernbom krijgt, de soennitische buren alleen maar steviger in de armen van de Verenigde Staten drukken. Zo bereikt het regime het tegenovergestelde van wat het wil. Ook de andere mogelijke gevaren van een Iraanse kernbom – meer brutaliteit van de door Iran gesteunde islamistische groepen Hamas en Hezbollah; het doorgeven van (kennis voor het maken van) kernwapens aan terroristen en het verkopen van nucleaire brandstof en materialen aan andere staten – worden door Lindsay en Takey genuanceerd. Een Iraanse atoombom brengt onmiskenbaar gevaren met zich mee, zo schrijven zij, maar deze zijn waarschijnlijk beheersbaar – zeker wanneer de Verenigde Staten duidelijk maken dat roekeloze acties bestraft zullen worden.