Volgens Simone van Saarloos beperkt het monogame huwelijk de mens nodeloos. Ha, the sixties are back!

‘Monogamie is een contraproductieve illusie’ lees ik in Simone van Saarloos’ schotschrift Het monogame drama. Sterk, zo’n onheilszwangere titel met binnenrijm! Ik had me verheugd op een stevige aanval op het taaie instituut huwelijk, waar de monogamie toch wel mee gelijkgeschakeld kan worden. Maar een contraproductieve illusie? Veel mensen zijn getrouwd of wonen samen (het verschil daartussen is niet relevant) – dat is de werkelijkheid, daar is niets illusoirs aan. Dat die stellen zichzelf met hun monogamie blijkbaar in de wielen rijden, is een beoordeling van buiten, waarmee vredig monogamen die zich van geen kwaad bewust zijn in één moeite door een vals bewustzijn in hun schoenen krijgen geschoven.

Inderdaad, vier op de tien huwelijken loopt uit op echtscheiding. Wat een geluk dat die mogelijkheid bestaat, als je bedenkt dat getrouwden tot een halve eeuw geleden...