Poëzie / Seks en poëzie

Om te bepalen wat een erotisch c.q. geil gedicht is, moeten we natuurlijk eerst en vooral weten wat er juist geen is. De Nederlandse literatuur heeft daartoe een voortreffelijke maatstaf in huis: ‘Kutgedicht’ van Jules Deelder. U kent het, het behoort tot de inburgeringscursus van Nederland, we kunnen het bij de eerste strofe laten:

O kut

O snee

O pruim

O spleet

O gleuf

O naad

O kier

O reet

En zo nog dertien strofen voort, 112 woorden voor kut, verreweg het meest zaaddodende vers uit onze literatuur.

Het zit ‘m dus niet in de hoeveelheid kut en neuken in een gedicht. Om dezelfde reden worden we ook niet opgewonden van de erotische gedichten die E. du Perron ons in zijn schaduwoeuvre schonk met regels als: Ons geil lag als een meer in ’t ledikant, / zoo spoten wij, dien eerste nacht. Wij zwommen / half in de smurrie. ‘k Hoorde Agatha brommen / maar sliep zoo in. O, niet voor lang: haar hand / woelde in mijn ballen, hield mijn pik omspand enzovoort....