Heilige huisjes

‘Beetsterzwaag 2.0’, zo worden de kabinetsbesprekingen van de komende weken al genoemd. Onder druk van een dreigend begrotingstekort van 5,5 procent in 2010 moet vrijwel de gehele financiële paragraaf van het regeerakkoord uit 2007 herschreven worden. Het zal moeizamer gaan dan twee jaar geleden in het Friese plaatsje Beetsterzwaag. ‘Een regeerakkoord sluiten is al lastig,’ zegt een politicus die nauw bij de onderhandelingen betrokken is. ‘Maar een regeerakkoord sluiten terwijl er al een regering zit, is nog veel moeilijker. Nu zijn er allemaal bewindslieden die invloed willen hebben.’ Bovendien is de speelruimte voor Balkenende, Bos en Rouvoet beperkt. Vrijwel iedereen in Den Haag is het erover eens dat bezuinigingen nóg meer schade zullen toebrengen aan de economie. Het kabinet zal juist stimuleringsmaatregelen moeten nemen om te voorkomen dat de economie nog verder in het slop raakt. En die maatregelen kosten geld: deeltijd-WW, verlenging van de...