Het is te hopen dat er op het Binnenhof genoeg politici rondlopen die in staat zijn duurzaamheid, werkgelegenheid en het pacificeren van de ontgoochelde burger met elkaar te verbinden.

De Grote Formatieshow heet het evenement dat de makers van Politieke Junkies voor de duur van de kabinetsformatie organiseren in het Amsterdamse debatcentrum De Balie. De aftrap werd op 23 maart verricht door Herman Wijffels, oud-topman van de Rabobank en zelf informateur in 2007.

Wijffels staat bekend als een man met een brede visie en daar gaf hij ook blijk van in De Balie. De voormalige bankier hoopte op het tot stand komen van een groen kabinet dat werk gaat maken van het klimaatbeleid en de energietransitie. Tegelijk waarschuwde hij dat politiek Den Haag PVV-aanhangers, DENK-stemmers en andere boze burgers niet verder van zich mag vervreemden. Het groen-rechtse kabinet dat in de maak is, moet er dan ook voor zorgen dat duurzaamheidsplannen zo worden ingericht dat ze banen scheppen voor...