*** Gemeentemuseum Den Haag. Mondriaan & De Stijl. ‘Mondriaan & De Stijl’, Gemeentemuseum Den Haag, permanente opstelling

Eigenlijk lijkt een tentoonstellingsmaker wel een beetje op een journalist. Beiden gebruiken materiaal van derden (respectievelijk kunstwerken en quotes), beiden proberen een coherent verhaal te vertellen, en beiden weerspiegelen in die verhalen de preoccupaties en obsessies van hun tijd.

Hoezeer zulke verhalen aan modes onderhevig zijn, zie je mooi in Mondriaan & De Stijl, de nieuwe collectiepresentatie van het Gemeentemuseum Den Haag van wat misschien wel de invloedrijkste groep (tijdschrift, beweging, wereldbeschouwing) uit de vaderlandse kunstgeschiedenis is. Die tentoonstelling is ambitieus – zowel in termen van pr-beleid (het Haags Gemeentemuseum hoopt zich als internationale toeristenmagneet op de kaart te zetten), als van kunstgeschiedenis. Hans Janssen en Benno Tempel, de samenstellers, willen de geschiedenis van De Stijl niet alleen vertellen, ze...